Nejen české zvyky a obyčeje zde Keltové zanechali

Moje oblíbené české zvyky a obyčeje

Myslíte si, že jsme čistokrevní Slované? Chyba! V minulých 3000 letech prošlo Evropou neuvěřitelné množství národů. Někteří jen prošli, jiní se usadili. Například zemědělci, kteří zůstali a rozrůstali se spolu s tím, jak rostla jejich úroda. Samotní Keltové zde byli ještě dříve, než Slované, a stejně, jako i dnes se národy míchají, nejinak tomu bylo i v minulosti. Věděli jste například, že nemoc zvaná cystická fibróza má původ právě u keltských kmenů? Vyskytuje se ve Velké Británii a ve Skotsku a překvapivě také právě v České republice. Řekněme si ale něco o tom, co nám zde zanechaly keltské kořeny, kromě nemocí. Zabrusleme do pohádek – skřítkové pochází už z hlav keltů. Byly natolik rozšířené a oblíbené, že se v pověstech předávaly z generace na generaci, až o nich nakonec slýcháme i my. Stejně je to i s drakem! Zvláštní je i to, že legenda o Blaničtích rytířích pochází právě od Keltů! A co české zvyky a obyčeje? Například v Čechách velice oblíbená hra v kostky byla vymyšlena právě Kelty, stejně jako hra kámen, nůžky, papír. Trháte Barborky? Pak konáte právě tak, jak konali Keltové. Mezi nejznámější české zvyky a obyčeje patří i Svatý Mikuláš – hádejte, kde má tato tradice původ?

Advertisements